Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Vanaf het seizoen 2015/2016 zullen de aanstellingen voor vriendschappelijke wedstrijden en toernooien niet meer verplicht door de COVS worden uitgevoerd. Beide partijen zien veel meer in een informele, pragmatische samenwerking dan een samenwerking vastgelegd in officiële documenten. Het protocol dat hiervoor ontwikkeld was tussen COVS en KNVB, komt dan ook per 1 juli 2015 officieel te vervallen. U kunt als vereniging zelf de scheidsrechters benaderen. U hoeft dit niet meer met de COVS te bespreken of aan de COVS terug te koppelen. Het kan ook zijn dat u als vereniging dit wel nog door de COVS laat uitvoeren.

Wat kan de Scheidsrechtervereniging De Mijnstreek voor u als voetbalvereniging betekenen?

Wij als Scheidsrechtervereniging De Mijnstreek blijven de voetbalclubs in onze regio de mogelijkheid bieden om via ons de aanstellingen van hun team(s) te verzorgen mits men lid wordt van onze vereniging. Kosten bedragen €30,- op jaarbasis. Dit lidmaatschap levert u veel voordelen op zoals:


 • Spelregelavond(en) voor de jeugd -en seniorenleden (in overleg);
 • Begeleiding en coaching van verenigingsscheidsrechters (op aanvraag);
 • Uitleg mbt actuele spelregelwijzigingen;
 • Aanspreekpunt voor toernooien tbv scheidsrechters;
 • Mogelijkheid voor verenigingsscheidsrechters om te trainen onder leiding van                 gecertificeerde trainers en deelname aan spelregelavonden;
 • Het verzorgen van scheidsrechters voor oefenwedstrijden. Hierbij rekening houdend      met het niveau van de scheidsrechter. Wij kunnen voor u de juiste scheidsrechter          aanstellen voor het leiden van oefenwedstrijden, ongeacht het klasse niveau;
 • Het verzorgen van een een pupillencursus;


Indien men dit als club niet wil en geen lid wenst te worden bij ons stellen wij ook geen scheidsrechters meer bij hun wedstrijden aan. Maar liever doen we dit natuurlijk wel, alleen al om het overzicht te behouden en de juiste man op het juiste niveau aan te stellen.

Scheidsrechter aanvragen

Heeft u als vereniging een scheidsrechter nodig bij een vriendschappelijke wedstrijd, competitie wedstrijd of een toernooi? Neem dan contact op met scheidsrechter aansteller COVS De Mijnstreek:

Veldvoetbal

Dhr. R. Erkens

M. +31 (0)641630042

Zaalvoetbal

Dhr. T.A.C. Lemmens

M. +31 (0)623254842

Ondersteuning (club) scheidsrechters

Als clubscheidsrechter bent u vaak op zich zelf aangewezen om problemen rondom het arbitreren van een wedstrijd op te lossen. Scheidsrechtervereniging De Mijnstreek Heerlen e.o. kan u als clubscheidsrechter ondersteunen bij calamiteiten. Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Kan ik lid worden van de scheidsrechtersvereniging De Mijnstreek Heerlen e.o. en toch bij mijn club blijven fluiten?

Ja, als clubscheidsrechter is het mogelijk dat u lid wordt van de scheidsrechters-vereniging De Mijnstreek Heerlen e.o. Momenteel zijn diverse clubscheidsrechters lid bij Scheidsrechtersvereniging De Mijnstreek Heerlen e.o. met als doel de conditie, spelregels en de sociale contacten te vergroten.


Als ik lid wordt van scheidsrechtervereniging De Mijnstreek Heerlen e.o. moet ik dan ook voor de K.N.V.B. fluiten?

Nee, de scheidsrechtervereniging De Mijnstreek Heerlen e.o. is onderdeel van de landelijke Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.) en staat geheel los van de K.N.V.B.

 

Wat is het voordeel om lid te worden van scheidsrechtersvereniging De Mijnstreek Heerlen e.o.?

Het doel van de vereniging is om de belangen van het scheidsrechters wezen op gebied van het voetbalspel in de ruimste zin des woord in Heerlen en omstreken te bevorderen en te behartigen. Dit wordt bereikt doormiddel van:

 

 • De spelregelkennis van het voetbalspel te bevorderen van leden;
 • Het aanbieden van gezamenlijke trainingen waarbij de lichamelijke conditie van             haar leden te bevorderen onder begeleiding van een gediplomeerde coach;
 • De samenwerking en de onderlinge kennismaking van haar leden te bevorderen;
 • Het kunnen deelnemen aan jaarlijkse activiteiten die georganiseerd worden door de       vereniging;

 

Voor meer informatie met betrekking tot de scheidsrechtersvereniging De Mijnstreek Heerlen e.o. neem dan contact op met:

Spelregel avond voetbalverenigingen

Afgelopen jaren zijn er diverse trieste gebeurtenissen op en rondom de voetbalvelden geweest. Zo erg dat het niet alleen een hot item was bij alle Nederlandse media, maar ook in het buitenland. Vanuit de KNVB zijn er diverse acties op touw gezet om iedereen die bij het voetbal betrokken is (spelers, trainers, begeleiders, bestuurders en ouders) te bewegen naar een ander gedrag voor, tijdens en na voetbalwedstrijden.

 

Ook de scheidsrechters willen begrip vragen voor alle gebeurtenissen. Wij willen dit echter vanuit een andere kant benaderen. De scheidsrechter is niet alleen de man die op zaterdags en zondag op het veld het spel tussen 2 teams leid, maar ook degene die te maken heeft met alle randvoorwaarden, rondom het veld. Vaak constateren scheids-rechters dat spelers, begeleiders en ouders niet volledig of helemaal niet op de hoogte zijn van de spelregels.

 

COVS De Mijnstreek wil alle verenigingen in regio 5 uitdagen om deel te nemen aan hun eigen spelregelavond.

 

Wat levert dit u op:

 • Spelers, begeleiders en trainers die de spelregels beter onder de knie hebben;
 • Meer begrip voor alle scheidsrechters (dus ook de clubvrijwilligers);
 • Interesse om met een team deel te nemen aan de spelregel kampioenschappen
 • Onderlinge saamhorigheid bij de vereniging;

 

Hoe ziet een dergelijke avond eruit:

 • Een spelregelavond is een interactieve gebeurtenis (herkenbare actuele spelsituaties       uit de Nederlandse en internationale competities), waarbij 8 teams van maximaal 2         personen, als team en individu, onderling strijden om titel spelregelkampioen van
       uw vereniging:
 • Gebruik van smartphone of tablet.

 • Tijdsduur ongeveer 3 uur;

 • Presentatie, uitleg en begeleiding door ervaren KNVB scheidsrechters uit regio 5;

 

Wat zijn de kosten?

De kosten per avond bedragen € 30,00, tenzij Uw vereniging lid is van De Mijnstreek.

 

Inschrijven

Inschrijven kunt u doormiddel van e-mail te versturen naar het secretariaat. Vergeet niet uw Naam, Achternaam, Telefoonnummer, Voetbalvereniging te vermelden. Na het ontvangen van de aanvraag zullen wij dan z.s.m. contact opnemen en een afspraak met u plannen. Tijdens dit gesprek willen we graag verdere uitleg geven, de mogelijke doelgroep bespreken en vaststellen van de datum en tijdstip.

Sponsoren

Vragen?

Bedankt dat je contact hebt opgenomen met De Mijnstreek. We zullen zo spoedig mogelijk reageren.
Er heeft zich een fout voorgedaan.
Klik hier om het nogmaals te proberen.